onsdag 2 april 2014

När livet knackar på!

Mången gång har jag dikterat tidens raska passgång över kalenderns blad. Ibland måste man stanna upp och intala sig själv att det du nu upplever är en del av livet, ett fragment av den tid du har till ditt förfogande.


Livet står nu inför stora ting, enligt vissa större än att drilla sitt livs fisk och att ge den livet åter.
(kan det vara så ;-)
Detta skapar förstås ringar på vattnet, jag vrider och vänder på tabeller, scheman och måstegöralappar. Tiden tickar, hur ska man få till det, finns det en lucka?

Jag griper efter halmstrån, pressar och bänder för att få till ett fragment av livskvalité. De finns där, små, korta och nödanpassade men nu är nu och jag har fokus på någor helt annat.

Man vet aldrig vad livet för med sig!

Inga kommentarer: